Home   Informatie   Nieuws   Voorwaarden   Meestgestelde vragen   Contact   Gastenboek  
 
 
Live oesters!
Heeft u belangstelling voor een bezoek van één of meerdere medewerkers ?
Neem contact op via e-mail en wie weet zien wij u spoedig !

p.s. voorkom terleurstelling... boek op tijd.

   Oester informatie ...

De Oester is een in zee levend tweekleppig schelpdier (weekdier).

Schelpkenmerken
De schelp is zeer dikschalig en variabel van vorm. Meestal min of meer rond, maar soms ook meer hoefijzervormig. De linkerklep is boller dan de rechter. Beide kleppen hebben een zeer schilferige sculptuur. Op de bolle klep zijn vaak onregelmatige golvende radiale ribben aanwezig. Aan de binnenkant van de schelp is één duidelijk kommavormig spierindruksel te zien. 

Habitat en levenswijze
De Oester leeft vastgegroeid aan een hard substraat in helder, rustig zout water en komt vooral voor vanaf het lagere littoraal tot ongeveer 60 meter waterdiepte. De soort handhaaft zich echter ook op grotere diepten tot enkele honderden meters waterdiepte. De vastgegroeide immobiele levenswijze maakt dat de Oester tot de epifauna behoort. Als hard substraat kunnen ook andere, reeds gevestigde Oesters dienst doen. Hierdoor kunnen uiteindelijk grote hoeveelheden Oesters dicht bij elkaar leven, ook als er weinig ander vast substraat is. Dergelijke concentraties hebben rifbouwende eigenschappen en worden oesterbanken genoemd. In een omgeving met uit los sediment bestaande zeebodem bieden oesterbanken veel organismen die vast substraat nodig hebben toch een plek om zich te handhaven. Oesterbanken kennen vaak een hoge biodiversiteit die qua samenstelling bovendien afwijkt van de onmiddellijke omgeving. Door de betrekkelijk dikke schelp van de Oester vormen zij ook een geschikt substraat voor borende organismen.

Het is helemaal hot ! 
Oesters, Live laten openen op uw party, door jonge enthousiaste, goed uitziende mensen !

De oester (Ostrea edulis) 
Succes gegarandeerd als een medewerker(s) van het Live oesterteam 
u en uw gasten kennis laat maken met deze geweldige lekkernij!

Onder het motto      'Zo maak ik ze open"      geeft hij/zij ter plekke uitleg aan uw gasten en desgewenst kan hij/zij u leren oesters te openen.